Pomoc od štátu pre mladé rodiny

Zvýhodnenie by mali získať rodiny, kde manžel a manželka nie sú staršie ako 35 rokov. Pomoc  poskytne nižšie úroky, čiže nižšie splátky počas splatenia prvých 15 000 eur z úveru.

dívka
 
Nižšie úrokové sadzby navrhujú poslanci Most-Híd (Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák) v novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.
 
Zabojovať si vlastné bývanie sa stáva čoraz náročnejšie, preto navrhli poslanci pomoc, no má svoje podmienky.
 
Okrem toho, že podporu dostanú len mladí manželia do 35 rokov, manželstvo musí byť čerstvo uzavreté, čiže najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ktorá je určená na získanie aj staršieho bytu v bytovom dome či rodinnom dome.
 
Podľa návrhu má byť úver poskytnutý za štandardných podmienok ako v prípade dlhoročných manželov s tým, že úrokové sadzby sú znížené do splatenia prvých 15 000 eur z úveru.
 
Príklad podľa návrhov: mladomanželia dostanú úver vo výške 15 000 eur na 15 rokov, ročná úroková sadzba má byť vo výške 1 percent, a to počas celej doby splatnosti úveru.
 
Oveľa viac výhod prináša príchod bábätká do rodiny; umožňuje odpustenie od 2000 eur až do 6000 eur z výšky istiny úveru.
 
Návrh tiež obsahuje možnosť poskytnúť úver aj na stavebnú úpravu starších bytov v bytovom dome alebo stavebné úpravy v rodinnom dome. Má to pomáhať zvýšiť úroveň bývania.
Úver bude možné získať na takýto účel, pričom platí zvýhodnená úroková sadzba počas splatenia prvých 15 000 eur s tým, že maximálna výška úveru je 30 000 eur.
 
 
Poslanci chcú docieliť s týmto návrhom zákona zaviesť výraznejšiu podporu mladým začínajúcim rodinám, ktoré nie sú dostatočne solventné nato, aby si zabezpečili bývanie s drahými úvermi.
 
Pomoc od štátu by mal uľahčiť kúpu staršieho bytu. Návrh môže byť riešením pre mladomanželov a zároveň môže podporovať aj rozvoj na vidieku. Ďalším cieľom návrhu je aj podpora obnovy bytového fondu na celom území Slovensku.
Väčšina týchto predkladaných návrhov sú schválené, avšak niektoré sú presunuté do druhého čítania.

nemovitost
 
Pokiaľ vláda schváli pomoc tak, ako je v návrhu, najviac pomáha rodinám, ktorým počas splácania úveru narodia deti.