Poistite si svoju cestu a pobyt v zahraničí

Plánujete si tohtoročné leto užiť dovolenku v zahraničí? V takom prípade, ale v podstate aj v prípade pracovnej cesty, nákupov či jednodňového výletu do zahraničia, sa oplatí vopred myslieť na vhodné cestovné poistenie. Pretože s cestou a pobytom v zahraničí sa spája niekoľko očakávaných aj neočakávaných situácií a možných faktorov, ktoré sa neoplatí podceniť.

Pretože tak, ako nie je človek 100 %- ne imúnny voči úrazom, ochoreniam a vzniknutým problémom doma, rovnako tak nie je imúnny voči týmto situáciám ani v zahraničí. No s tým rozdielom, že za hranicami nemusí byť jeho zdravotná starostlivosť pokrytá v takej miere, ako je na Slovensku. A vtedy vzniká problém. Dokonca sám o sebe nemusí stačiť ani európsky zdravotný preukaz.

Letisko, cestujúci

A to z dôvodu, že európsky zdravotný preukaz pokrýva liečebné náklady len v štátnych zdravotných zaradeniach, a to iba v prípade, ak sa jedná o zákrok zachraňujúci život alebo liečbu akútneho ochorenia. Navyše špecifikácia európskeho zdravotného preukazu znie, že zabezpečuje, aby bolo k jeho držiteľovi v prípade zdravotnej starostlivosti pristupované rovnako ako k domácim obyvateľom krajiny, ktorá patrí pod EÚ.

  • Čo ale znamená, že v niektorých štátoch EÚ si občania za zdravotnú starostlivosť bežne priplácajú, čo by teda v danej lokalite rovnako platilo aj pre vás ako návštevníka s platným európskym zdravotným preukazom.

Hodí sa takisto poukázať na fakt, že s európskym zdravotným preukazom nemáte pokrytý transport. Napríklad v prípade, ak by vás museli previesť domov – za prevoz si musíte zaplatiť. Platí to aj v prípade návštevy rodinných príslušníkov, ktorí by vás chceli ísť do nemocnice v zahraničí navštíviť- cestu si hradia sami. V extrémnom prípade treba zaplatiť tiež za prevoz pozostatkov späť na Slovensko, ak by vás postihla smrteľná nehoda.

Cestovný lístok, batožina

Skrátka a stručne- spoľahlivejšie a komplexnejšie ste pokrytí s komerčným cestovným poistením, ktoré navyše ponúka možnosť pripoistiť sa aj pre mnohé iné vzniknuté situácie, ktoré nemusia priamo súvisieť so zdravím. Ako napríklad poistenie batožiny, požičaného vozidla či poistenie predčasného návratu domov alebo stornovania cesty.