Ako sa môžete stať vlastníkom spoločnosti s.r.o.?

Chcete sa stať vlastníkom nejakej firmy, ideálne eseročky bez toho, aby ste túto museli založiť sám? Respektíve bez toho, aby ste túto založiť vôbec museli? Pretože ako vieme, ide o pomerne komplikovaný a dlhý byrokratický proces, nehovoriac o tom, že pri založení s.r.o. sa napríklad musí splatiť takisto základné imanie (5000 eur).

  • Riešenie, ako sa stať vlastníkom alebo spoločníkom nejakej firmy bez jej založenia však existuje- kúpite už existujúcu spoločnosť.

podnikateľ, úspech

Teda takú, ktorá má vybavené a splnené všetky náležitosti spojené s jej právoplatným zápisom v obchodnom registri (OR), má splatené základné imanie a je registrovaná na daň z príjmov. V takom prípade už vlastne stačí, ak prebehne prevod sro na nového záujemcu, resp. na kupujúceho a táto zmena sa uvedie v OR, čo je už rýchly proces.

Ale aj tu máme na výber niekoľko vzájomne odlišných možností. A tie rozdiely vznikajú hlavne v súvislosti s tým, či ide o firmy s históriou alebo bez histórie či o novozaloženú ready made sro za účelom predaja.

Pre niektorých záujemcov je atraktívne, ak ide o eseročku s kladnou a atraktívnou podnikateľskou históriou, ktorá úspešne podnikala dlhé roky a má napríklad aj zaujímavý predmet podnikania či si stihla vytvoriť silný brand, hoci predmet, názov spoločnosti a ďalšie body sa pri prevode podielu a zápise dajú zmeniť. Potom bývajú v ponuke aj takzvané „spiace“ spoločnosti, ktoré sú takisto právoplatne zapísané v OR, ale odvtedy majú takmer prázdnu históriu, skoro žiadnu činnosť a obchody nevykonávali a sú vlastne dlhodobo nečinné. Obzvlášť u nich je oceniteľná nejaká zmluvná garancia, že tieto svojmu novému vlastníkovi neprinesú žiadne nevybavené pohľadávky z minulosti.

podpis dokumentov

Hodí sa preto poukázať na výhody ready made spoločností, čo znamená „vyrobených pre okamžitý štart podnikania“, resp. vytvorené len za účelom ich predaja, tieto sú teda zapísané v OR, majú splatené základné imanie, sú zaevidované na DPH a žiadnu podnikateľskú históriu za sebou nemajú, čakajú na svojho záujemcu, resp. na kupujúceho.