Vyjednávanie

Čo to znamená?
Ľudia neustále vyjednávajú. Vyjednávanie nepatrí len do politiky a do biznisu, ale aj do každodenného života, zamestnania a rodiny. Avšak veľmi často zisťujeme, že naše metódy vyjednávania sú neúspešné a namiesto dohody sme s protistranou nakoniec v konflikte. Otázke, ako správne vyjednávať, sa venovali aj traja Američania – Roger Fisher , William Ury a Bruce Patton, ktorí majú bohaté skúsenosti z oblasti práva a vyjednávaní. Spolu založili a riadili program Harvardskej univerzity zameraný na vyjednávanie. Harvard Negotiation Project. Napísal knihu Getting to yes, negotiating an angreement without giving in, v češtine známu aj ako Jak dosáhnout súhlasu, v ktorej sa venujú tomu, ako správne vyjednávať a dosiahnuť to, čo naozaj chcete.

dohdoa
 
Klasický spôsob vyjednávania
Klasický spôsob vyjednávania nefunguje. Tento spôsob vyjednávania si kopec ľudí predstavuje ako vyjednávanie ceny na trhu, kedy predajca ponúkne vysokú cenu a kupujúci nízku. Avšak takýto spôsob je hádanie sa nad pozíciami, ktoré ponúka viacero výhod. Môže pokaziť vzťah, vyprodukovať nie práve najlepšiu dohodu je neefektívne a v prípade viacero zúčastnených strán nemožné. Fisher, Ury a Patton preto vytvorili zásady pre nový spôsob vyjednávania, ktorý Vám pomôže docieliť to, čo chcete.

diář

Zásadové vyjednávanie o čom je ich kniha, sa zakladá na štyroch jednoduchých princípoch. Opisuje ich použitie na reálnych príkladoch, ako je napríklad prestavba alebo zariaďovanie domu, či vyjednávanie nájmu, teda situácie, v ktorých sa každý ocitne aspoň raz v živote. Skúste vytvoriť možnosti, ktoré budú výhodné pre obidve strany. Je dôležité, aby ste na jeden problém mali viacero riešení a nesúdili návrhy. Vytváranie možností je len spoločná neformálna aktivita, ktorá vyžaduje analyzovanie problému a zvažovanie špecifických možností. Ak sú záujmy rozdielne, zúčastnené strany by sa mali sústrediť na to, kedy sa záujmy môžu stať kompatibilné alebo sa navzájom dopĺňať.

Vyjednávanie
Ohodnoťte příspěvek