Diagnostika choroby pomocou čuchu

Oveľa viac nám záleží na zraku a sluchu než na čuchu.

Zápach choroby
Mnoho živých tvorov produkuje štipľavý zápach, napríklad feromóny sú považované za hlavný olfaktorický znak, ktorým zviera dáva najavo, že je tu a že je zdravé. My sa však pozrieme na opačnú stranu mince, kedy sú olfaktorické znaky prejavom choroby www.slovacon.sk/diagnostikovanie-choroby-podla-zapachu-/. A ako teda choroby zapáchajú?

zoufalost

Už v časoch vzniku medicíny si ľudia začali spájať určité ochorenia so špecifickými zápachmi. Napríklad jedna pasáž v Sushruta Samhita, čo je sanskrtský text napísaný dávno pred Kristovým narodením, znie: „Čuchom môžeme rozpoznať podivný pot u mnohých chorôb, čo má dôležitý vplyv na ich identifikáciu.“

V priebehu posledných rokov sa lekári odklonili od čuchania svojich pacientov a ochutnávania moču k sociálne prijateľnejším (a spoľahlivejším) metódam. Predpokladá sa však, že niektoré choroby majú svoj charakteristický zápach.

Nasledujúce opisy aróm chorôb pochádzajú z dokumentu publikovaného v roku 1998.

tuberkulóza lymfatických uzlín (skrofuloderma) – stuchnuté pivo
týfus – pečený chlieb
žltá zimnica – mäsiarstvo
záškrt – sladká
diabetická ketóza – ovocná aróma rozkladajúcich sa jabĺk
neschopnosť metabolizovať metionín – varená kapusta
hyperaminoacidúria – sušený slad alebo chmeľ

léky

Vyčnievanie imunitnej reakcie

Z evolučného hľadiska by bola výhoda, keby by sme boli schopní vyčuchať chorého jedinca. Ak by myš mohla odhaliť závan imunitnej reakcie a vyhnúť sa kolegovi s patogénom na palube, ich schopnosť prežiť by sa zvýšila.
Toto nie je len teória, je dobre známe, že hlodavce sa môžu vyhnúť chorým jedincom prostredníctvom samotnej detekcie zápachu.
Zdá sa, že aj ľudia sú schopní vyčuchať tých, u ktorých prebieha imunitná reakcia.
Preto čím viac je človek chorý, tým horší je aj jeho zápach.
Zaujímavé je, že rozdiely v zápachu sa dajú zistiť v priebehu iba 4 hodín od spustenia imunitného systému. Za zmienku tiež stojí, že chorí ľudia sa viac nepotia a že vôňa je nielen silnejšia, ale aj iná.

Ohodnoťte příspěvek