Asfaltová strešná krytina a ako sa poučiť z chýb iných pri jej kladení

Asfaltová strešná krytina a jej šindle sú tiež známe pod označením kanadské šindle. Pre svoje užitočné vlastnosti vedia byť použité v širokom spektre nehnuteľností, ktorými môžu byť novostavby, ale uplatnenie nájdu aj pri rekonštrukciách starších domov. Svojmu majiteľovi následne ponúknu radu výhod, pričom medzi tie hlavné radíme nízku plošnú hmotnosť, dlhoročnú životnosť, rýchlu montáž a variabilný vzhľad. Chyby pri kladení asfaltovej strešnej krytiny sa vyskytujú najmä kvôli nedodržaniu odporúčaného postupu zo strany výrobcu či predajcu. 
 
manhattan

Asfaltová strešná krytina a najčastejšie chyby 

 
Pred samotným kladením strešnej krytiny je nevyhnutné skontrolovať, či sú všetky vývody zo strechy riadne dokončené. Medzi takéto vývody zaraďujeme komíny, okná a vetranie. Nutnosť je následne zabezpečiť oplechovanie týchto častí strechy. Tí “vynaliezavejší” z nás niekedy toto oplechovanie podcenia a nahradia ho tým, že strešnú krytinu v týchto miestach ohýbajú do 90-stupňového uhla. Tieto skutočnosti sú však v rozpore s odporúčaniami výrobcu. Po určitej dobe sa na šindľoch objavia praskliny a do strechy môže zatekať. Upozorňujeme, že výskyt týchto prasklín nie je spôsobený nižšou kvalitou strešnej krytiny, ale jej neodbornou inštaláciou. 
 
Ďalšou chybou je výsledný efekt a vzhľad, aký má strešná krytiny po pokládke. Ak bude jej inštaláciu realizovať menej skúsený pokrývač, odporúčame začať zadnou, respektíve menej viditeľnou stranou strechy. Na nej získame potrebnú zručnosť a viditeľná časť strechy, napríklad tá z ulice, bude vyzerať určite profesionálnejšie. Ak je súčasťou strechy nejaký detail, rozumieme ním napríklad okno alebo úžľabie, je vhodné začať s pokládkou na záveternej hrane a pokračovať k tomuto detailu. V prípade, že pokrývač je pravák, mal by začať s kladenim strešnej krytiny na ľavom dolnom konci zadnej strany strechy a pokračovať dopredu a nahor. 

střecha
 
Medzi časté chyby taktiež zaraďujeme opomenutie diagonálneho spôsobu montáže. V praxi to teda znamená, že každý nasledujúci rad šindľov by mal oproti predchádzajúcemu radu začínať o polovicu skráteným šindľom. Takýto spôsob montáže pozitívne ovplyvňuje výslednú tuhosť strechy. Nestabilná konštrukcia strechy totižto vytvára prostredie pre mechanické poškodenie šindľov, čo má za následok zvýšené riziko zatekania. Asfaltové šindle možno použiť pri sklone strechy 15 až 85°.  
 
Ďalšie zaujímavé informácie nájdete na internetovej stránke https://krytina.sk/.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup