1812 – výstava

 1. Ikona
 2. Z gréckeho slova „eikón“, v preklade obraz
 3. Náboženský obraz so sakrálnym motívom
 4. Svoje korene má ešte v Byzancii
 5. Dnes je využívaná a uctievaná najmä vo východnom obrade (tzv. gréckokatolícka cirkev) a v pravoslávnej cirkvi

 nábožensví

 1. Tvorenie ikony
 2. Ikona sa nemaľuje ani nekreslí, tvorbe ikony sa hovorí písanie
 3. Autorom je ikonopisec
 4. Zvláštnosťou je, že pri písaní ikony sa ikonopisec väčšinou modlí za tých, ktorí sa pred ňou budú modliť, alebo na ňu budú pozerať
 5. Základom je vyrovnaná drevená doska rôznych rozmerov pokrytá veľmi jemnučkým prírodným plátnom z ľanu, alebo bavlny, na ktoré sa nanesie podkladová zmes z rôznych látok
 6. Pri vzácnych ikonách sa na pozadie nanášali plátky zlata, pri menej významných ikonách sa na pozadie naniesla žltá farba, alebo pigment
 7. V minulosti sa využívali najmä prírodné pigmenty zmiešané s vajíčkami, včelím voskom či inými surovinami, dnes sa písanie ikon spája s temperami
 8. Po nanesení farieb sa ikona popíše (textom)
 9. Po vytvorení sa obraz zaistí lakom, prípadne horúcim plechom, aby sa farby prirýchlo nezošúchali
 10. navrchu sa používali ochranné kryty, ktoré boli zhotovované zo vzácnych kovov zdobených drahokamami, ak išlo o významnú ikonu, alebo z medi

 

 1. Tvorba drevených ikon a pár faktov o nich
 2. Autorom ikon z Malojaroslavova je Sergej Perunov
 3. Motívom diel sú najväčšie kresťanské sviatky a prikázané sviatky
 4. Ikony sú výnimočné technikou tvorby, lebo sú výlučne z dreva – vznikli teda rezbárskymi technikami, z ktorých zaujímavé sú napr.:
 5. intarzia, t.j. vkladanie rôznych druhov dreva do základného, v tomto prípade dreveného, materiálu
 6. marketéria, alebo inak Boulleova technika, založená na intarzii (t.j. vkladaní)  ozdobných drevených a iných materiálov (slonoviny, kostí, ale i medi a cínu) do dreveného podkladu, pričom sa jednotlivé materiály vyrezávajú a spájajú tak, že sa z nich tvorí akási drevená mozaika

 

 1. Pár faktov o výstave
 2. Ikony pochádzajú z expozície, ktorá sa konala v roku 1812 v Malojaroslavskom vojensko-historickom múzeu v Rusku
 3. Pôvodne putovala výstava do partnerského mesta Malojaroslavov – Halíča
 4. Výstava na Slovensku sa začala v Bratislavskom Ruskom centre vedy a kultúry
 5. Cieľom je však jej putovanie, najmä po mestách východného Slovenska

 kostel

 1. Úlohy pre Vás
 2. Navštíviť múzeum v Bratislave
 3. Ak nemáte čas na hlavné mesto, nájsť najbližšie mesto, do ktorého výstava poputuje
 4. Nájsť si čas a navštíviť výstavu
 5. Vziať aj svojich priateľov
 6. Po jej absolvovaní ju odporučiť ďalej – nebojte sa, je tak výnimočná, že určite bude stáť zato!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup